Lleida
5a convocatòria: INS PERE MARTELL

FINALITZADA

Qualificacions professionals :

- Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua

- Operació d'estacions de tractament d'aigües

- Organització i control del muntatge i manteniment de   xarxes i  instal·lacions d'aigua i sanejament.

Durada estimada:

Setembre - Novembre 2017

Empreses participants:

-CASSA

-Companyia General d'Aigües de Catalunya

-SOREA

Nombre d'aspirants:

22

Estat:

Elaboració portafolis [Finalitzat]

Assessorament [Finalitzat]

Avaluació [Finalitzat]

Com. avaluadora (Agenda contactes)

Sessió informativa

Sessió informativa destinada als aspirants de la cinquena convocatòria (Lleida)

Agenda
Recursos

Calendari marc

Sessions d'Assessorament

Planificació de les sessions d'assessorament

Sessions d'Avaluació

Planificació de les sessions d'Avaluació

Recursos_ Primera convocatòria
Agenda

El Portafoli Individual de competències és el bloc de documents que evidencien el bagatge professional i formatiu com a treballador/a del sector de l'aigua.

L'aspirant s'ha d'assegurar de reunir els documents originals que és necessari lliurar durant la primera entrevista de l'Assessorament.

Portafolis

Oficina de Projecte_ Procés Acreditació de Competències

93.342.20.48

93.342.27.24

Dll-Dj (09.00-17.00 h)

Dv (09.00- 14.30 h)