Avaluació

Objectius 

Determinar l'encaix entre les competències professionals de l'aspirant i les Unitats de Competència d'una certificació

Procediments

Dictamen documental

Es valora la coumentació que aporta l'assessor i l'aspirant, a partir dels criteris indicats a les Guies d'Evidències.

Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua:

Disposareu d'aquests fulls amb les dades de cada participant.

Pendent d'iniciar

Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d'aigua i sanejament:

Disposareu d'aquests fulls amb les dades de cada participant.

Operació d'estacions de tractament d'aigües:

Disposareu d'aquests fulls amb les dades de cada participant.

Es planteja una bateria de preguntes específiques a l'aspirant , per cada UC superada al Dictamen Documental.

Registre del seguiment de l'Avaluació i dels resutats finals

Emplenar fulls de control propis de l'Avaluació:

Certificació de les UC assolides

Entrevista d'avaluació

Oficina de Projecte_ Procés Acreditació de Competències

93.342.20.48

93.342.27.24

Dll-Dj (09.00-17.00 h)

Dv (09.00- 14.30 h)