Barcelona
7a convocatòria: INS LA ROMÀNICA

Qualificacions professionals :

- Operació d'estacions de tractament d'aigües

Durada estimada:

Octubre - Desembre de 2017

Empreses participants:

- Mina d'Aigües de Terrassa

- SIMMAR

Nombre d'aspirants:

18

Estat:

Elaboració portafolis [Finalitzat]

Assessorament [Finalitzat]

Avaluació [Finalitzat]

Com. avaluadora (Agenda contactes)

Sessió informativa

Sessió informativa destinada als aspirants de la 7a convocatòria (Barcelona)

Agenda
Recursos

Calendari marc

Sessions d'Assessorament

Planificació de les sessions d'assessorament

Sessions d'Avaluació

Planificació de les sessions d'Avaluació

Recursos_ Primera convocatòria
Agenda

El Portafoli Individual de competències és el bloc de documents que evidencien el bagatge professional i formatiu com a treballador/a del sector de l'aigua.

L'aspirant s'ha d'assegurar de reunir els documents originals que és necessari lliurar durant la primera entrevista de l'Assessorament.

Portafolis

Oficina de Projecte_ Procés Acreditació de Competències

93.342.20.48

93.342.27.24

Dll-Dj (09.00-17.00 h)

Dv (09.00- 14.30 h)