Convocatòries_ Barcelona

Dotzena Convocatòria - INS ESCOLA DEL TREBALL

En curs

Sessió informativa:

17 de Novembre de 2017 - DESCARREGA LA PRESENTACIÓ

Qualificacions professionals :

- Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua

- Organització i control del muntatge i manteniment de    

  xarxes i instal·lacions d'aigua i sanejament

Durada estimada:

Gener - Abril 2018

Empreses participants:

- Aigües de Barcelona

Nombre aspirants:

18

Estat:

Elaboració portafolis [Finalitzat]

Assessorament [Finalitzat]

Avaluació [En curs]

Onzena Convocatòria - INS LA ROMÀNICA

En curs

Sessió informativa:

29 de Gener de 2018 - DESCARREGA LA PRESENTACIÓ

Qualificacions professionals :

-Operació d'estacions de tractament d'aigües

Durada estimada:

Gener - Abril 2018

Empreses participants:

- Abastament en Alta Costa Brava Empresa Mixta S.A.

- Aigües de Barcelona

- Aigües d'Osona

- Aquambiente

- Companyia d'aigües de Catalunya

- Sorea

Nombre aspirants:

24

Estat:

Elaboració portafolis [Finalitzat]

Assessorament [Finalitzat]

Avaluació [En curs]

Desena Convocatòria - INS ESCOLA DEL TREBALL

En curs

Sessió informativa:

17 de Novembre de 2017 - DESCARREGA LA PRESENTACIÓ

Qualificacions professionals :

- Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua

- Organització i control del muntatge i manteniment de    

  xarxes i instal·lacions d'aigua i sanejament

Durada estimada:

Octubre - Gener 2017

Empreses participants:

- Aigües de Barcelona

- ACSA

Nombre aspirants:

20

Estat:

Elaboració portafolis [Finalitzat]

Assessorament [Finalitzat]

Avaluació [Finalitzat]

Novena Convocatòria - INS LA ROMÀNICA

En curs

Sessió informativa:

13 de novembre de 2017 - DESCARREGA LA PRESENTACIÓ

Qualificacions professionals :

- Operació d'estacions de tractament d'aigües

Durada estimada:

Novembre -2017 - Febrer 2018

Empreses participants:

- SIMMAR

- Aigües de Barcelona

Nombre aspirants:

18

Estat:

Elaboració portafolis [Finalitzat]

Assessorament [Finalitzat]

Avaluació [Finalitzat]

En curs

El Portafoli Individual de competències és el bloc de documents que evidencien el teu bagatge professional i formatiu com a treballador/a del sector de l'aigua.

Assegura't de reunir els documents originals que és necessari lliurar durant la primera entrevista de l'Assessorament.

Portafolis

Oficina de Projecte_ Procés Acreditació de Competències

93.342.20.48

93.342.27.24

Dll-Dj (09.00-17.00 h)

Dv (09.00- 14.30 h)