Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d'aigua i sanejament

Qui pot aconseguir certificar aquesta titulació?

El/la professional que organitza, desenvolupa i controla projectes de muntatge de xarxes d'aigua i sanejament, supervisa la posada en servei i organitza el manteniment atenent a exigències d'eficàcia, eficiència, qualitat del subministrament i seguretat, cumplint la normativa vigent.

L'aspirant haurà de demostrar que sap...

-Col·laborar en la planificació de l'execució d'obres de xarxes i instal·lacions d'abastament i distribució d'aigua i sanejament

-Controlar el desenvolupament d'obres de xarxes i instal·lacions d'abastament i distribució d'aigua i sanejament

-Supervisar la posada en servei de xarxes i instal·lacions d'abastament i distribució d'aigua i sanejament

-Organitzar el manteniment d'instal·lacions d'abastament i distribució d'aigua i sanejament

Oficina de Projecte_ Procés Acreditació de Competències

93.342.20.48

93.342.27.24

Dll-Dj (09.00-17.00 h)

Dv (09.00- 14.30 h)