Muntatge i manteniment de xarxes d'aigua

Qui pot aconseguir certificar aquesta titulació?

El/la professional que realitza el muntatge, la posada en servei, l'operació i el manteniment de xarxes d'abastament i distribució d'aigua, així com la instal·lació i el manteniment de xarxes de sanejament, amb la qualitat i seguretat requerides i cumplint amb la normativa vigent.

L'aspirant haurà de demostrar que sap...

- Replantejar xarxes de distribució d'aigua i sanejament

- Muntar xarxes de distribució d'aigua i sanejament

- Posar en servei i operar xarxes de distribució d'aigua i sanejament

- Mantenir les xarxes de distribució d'aigua i sanejament

Oficina de Projecte_ Procés Acreditació de Competències

93.342.20.48

93.342.27.24

Dll-Dj (09.00-17.00 h)

Dv (09.00- 14.30 h)