Diccionari de termes

Acreditació de competències

Procés pel qual s’atorga un reconeixement de competències a una persona, pels coneixements i habilitats adquirides durant l’exercici d’una professió al llarg de la vida. Les vies d’acreditació de la qual es tracta en aquest document són els títols de Certificat de Professionalitat

Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals

Document que recull el conjunt de qualificacions professionals, ordenades segons les diferents famílies professionals i nivells de competència.

Certificat de professionalitat

Document acreditatiu de la competència adquirida per la via de la formació professional, o l’acreditació de competències professionals, gestionada per l’Administració laboral.

Experts/es assessors i avaluadors/es

Figures habilitades per l’Administració (experts d’empresa i/o funcionaris) , que exerceixen el rol d’avaluació en les diferents fases que integren els processos d’Acreditació de Competències.

Guies d'evidència

És el document que defineix els paràmetres bàsics per a avaluar una Unitat de Competència

Institut Català de les Qualificacions professionals

L’Institut de Qualificacions Professionals (Generalitat de Catalunya), defineix, proposa i participa en la gestió, a Catalunya, del Sistema Integrat de Qualificacions i Formació Professional.

 

Portafolis individuals de competències

Conjunt de documents que reuneixen les evidències que demostren l’experiència i la formació contínua de l’aspirant a l’acreditació de competències en un sector professional específic. Significa l’instrument d’avaluació clau en un procés de reconeixement de competències.

Qualificació professional

És l’especificació oficial de competència, apropiada per a la producció i l’ocupació, que acredita la competència als proveïdors. Les qualificacions professionals del sector de l’aigua i del medi ambient són: Muntatge i manteniment de xarxes d’aigua, Operació d’estacions de tractament d’aigües i Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d’aigua i sanejament.

Unitat de Competència

Agrupament de competències amb valor i significat en el treball. En un procés d’Acreditació de Competències, és la unitat mínima acreditable.

Oficina de Projecte_ Procés Acreditació de Competències

93.342.20.48

93.342.27.24

Dll-Dj (09.00-17.00 h)

Dv (09.00- 14.30 h)